00989157783633
راه‌های تماس بیشتر...
منوی اصلی
منوی کاربری
درمان و گردش با آی‌نبض‌تور
درمان خود را انتخاب کنید!

خدمات پزشکی

خدمات توریستی

به روایت آمار
عمل زیبایی
+500
توریست
+800
مشاوره آنلاین
+600

اشتراک تجربه

آینبض جيدة جدا! أقترح!
عباس
لبنان
ممتاز جدا.
جاسم
عراق
كان جيد جدا. شكرا لجميع الموظفين.
محمد علی
لبنان

شبکه‌های اجتماعی